FABULOUS | Every Friday @ Co.

Friday

faktory | Every Friday @ Khokolat Bar

Friday

khokolat koated | Every Saturday @ Khokolat Bar

Saturday

Supafly | Every Sunday @ Therapy

Sunday

Best In RnB

FABULOUS | Best In RnB

RnB & Old School

faktory | RnB & Old School

Old School

khokolat koated | Old School

RnB & Commercial

Supafly | RnB & Commercial

RnB & Old School

faktory | RnB & Old School

RnB & Old School

RnB & Old School